motto: Žij okamžikem, protože ta chvíle kterou prožíváš, se už nikdy nedá zopakovat...

neděle 27. září 2020

Podzimně ...

 Tak jsem rychlostí blesku skákla do podzimu...Ještě jsem si sem nestihla uložit ani pár vzpomínek na léto
a je konec září...
Čas letí,
bleskové střídání dne a noci,
dnů a měsíců, 
snad jediná jistota letošního roku...
Takže není na škodu zaběhnout tam,
kde je to taky jistota, už roky,
tam, kam to mám nejblíž...Tak vás zvu k nám do sluncem zalitého údolí,
jen v tichu jít a tuhle barevnou krásu do sebe nasát nadlouho,
aby vydržela pro dny, kdy se slunce schová...
Šla jsem po známé cestě 
a vnímala jen obyčejné znamení podzimu po cestě...Všechno v životě je dáno úhlem pohledu,
je jen na naší volbě,  jak se chovat, co cítit...
Jestli se nechat vtáhnout do tmy a tlaku okolí,
nebo volit naši, jinou cestu ...Vnímat to, co rezonuje s námi,
co nám dává energii a pomáhá mít co nejlepší den ...


Stačí málo,
někdy se třeba jenom projít, srovnat myšlenky
a taky si kousek té venkovní dokonalosti vzít s sebou na památku,
aby až se slunce schová, bylo čím se zase potěšit
a na hezké dny i myšlenky si zase vzpomenout...


Mějte se tedy co nejlépe,
nepropadejte splínům podzimu, ani jiným...
Snažte se dýchat čerstvý vzduch všude kde to je ještě možné,
dávejte na sebe pozor a zvládněte tuhle pro všechny nelehkou dobu.
Snažte se najít v moři negací a špatných zpráv 
aspoň jednu pozitivní chvíli na každém dni.
Obklopujte se lidmi, kteří svět kolem nevidí jenom černě
a hlavně nepřestávejte věřit,
že bude zase dobře a :

Když chcete být šťastní, tak prostě buďte ...